Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Latin Model in early Romanian linguistic writing

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XII (2), p. 7
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:Old Romanian writing was dominated by textual models and patterns assimilated by way of influences or the exclusive mediation of Slavonic. Two linguistic writings, Dictionarium Valachico-Latinum (Caransebeş, about 1650), the first original dictionary based on the Romanian language, and Institutiones linguae Valachicae (Crişana, about 1770), the first grammar of the Romanian language written in Latin, attest to the explicit use of a Latin model in an age in which the whole of our culture was still strongly influenced by Slavonic models.
Cuvinte-cheie:history of the Romanian language, old Romanian literature, Latin model, linguistic writings
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

82Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
30Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
26Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
75Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
80Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
9Al. BorzaNumiri romînești de plante în vocabulare și dicționare din secolele al XVII-lea – al XVIII-leaCL, III, 1991958

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: