Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De babel à la (dé)babélisation : une nouvelle famille lexicale

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 305-320
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:În limba franceză au apărut o serie întreagă de derivate cu prefixe şi sufixe având ca bază radicalul Babel (cu referire la celebrul turn legendar), care compun o bogată familie de cuvinte, constituită recent; ansamblul lexical în discuţie numără adjective (babélique, anté-babélique, prébabélique, post-babélique, néo-babélique, non-babélique; babélien, anté-babélien, pré-babélien, post-babélien; babelesque, babélisé; babélisant), substantive (le babélien, les Babéliens, babélisme, babélisation, débabélisation), verbe (babéliser, se babéliser, débabéliser, rebabéliser) şi un adverb (babéliquement). Analiza se bazează pe un corpus oferit de Internet, dicţionarele limbii franceze neînregistrând decât câteva formaţii lexicale mai vechi din limba literară (babélique, babélien, babelesque, babélisme).
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].