Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les déterminants et leur acquisition dans trois langues : le français, le roumain, le néerlandais

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 197-213
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:În acest articol explorez şi compar rolul articolelor în limbile franceză, română şi olandeză. Prezint scurt teoria expusă de Chierchia (1998) şi Chierchia et al. (1999) privind diferenţa funcţionării articolelor în limbile romanice şi germanice şi consecinţele ei pentru achiziţia articolelor. Discut câteva publicaţii în care sunt prezentate date care infirmă parţial această teorie. Apoi, pe baza unei comparaţii ale articolelor în cele trei limbi considerate aici, formulez o ipoteză privind învăţarea lor în limbile respective de către copiii învăţând limba maternă şi adulţii învăţând o limbă străina. Această ipoteză postulează că articolele s-ar învăţa cel mai repede în franceză şi cel mai încet în olandeză. Datele din cercetări anterioare şi date din cercetările mele recente confirmă parţial această ipoteză. Ele arată că procesul de achiziţie a articolelor în limba maternă (mono- şi bilingvă) urmăreşte un alt parcurs decât achiziţia de către cei care o învaţă ca limba a doua sau străină. Copiii mici cunosc un stadiu de nefolosire a articolelor care nu se produce în procesul de învăţare L2. În schimb, copiii par să nu aibă probleme cu achiziţia genului în L1, spre deosebire de cei învăţând L2, care fac multe greşeli în acest domeniu. Un caz aparte formează limba olandeză L1, unde şi copiii au probleme cu achiziţia genului. Propun că asta este cauzat de inputul în limba olandeză, care facilitează generalizarea genului masculin-feminin în detrimentul genului neutru. Rezultatele găsite în L2 confirmă ipoteza Full Transfer Full Access.
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].