Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La dimension modale de cá et lá en portugais

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 179-195
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Particulele modale ptg. cá şi lá, foarte frecvente în limba vorbită, păstrează în funcţionarea lor pragmatică trăsături care sunt datorate originii spaţiale. Au uneori sensuri apropiate adverbelor de loc cá ‘aici’ şi lá ‘acolo’, dar mult mai diversificate şi mai greu de identificat. De la dimensiunea strict spaţială, aceste particule modalizează enunţurile şi delimitează teritorii ale unor subiectivităţi subtile (cá, pentru persoana I, iar lá – pentru persoana a III-a) pe care articolul încearcă să le descrie. Scriitorul José Cardoso Pires le utilizează din belşug într-unul dintre romanele sale, acolo unde utilizează un stil apropiat oralului cotidian şi familiar. Analiza urmăreşte particulele modale cá şi lá în romanul Balada da Praia dos Cães, dar observaţiile făcute pot fi extinse asupra discursului oral real.
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].