Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Constructing and Maintaining Workplace Relationships through Talk

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 2, p. 201
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:Workplace interaction is a site for achieving objectives: both the transactional objectives, embedded in the organizational targets, and the relational objectives i.e. linked to the concepts of power and politeness. This paper focuses mainly on the communication strategies used by the chairs of two meetings, which took place in Romanian organizations. The direct and indirect manifestations of power aim at controlling the development of the meetings and at building and maintaining hierarchical relationships. Positive politeness strategies foster collegiality and strengthen workplace relationships.
Cuvinte-cheie:Workplace interaction, transactional objectives, relational objectives, power, positive politeness strategy
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

50Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
264Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: