Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Apoi = Puis – statut et fonctionnement discursif

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 167-177
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Prezentul articol este consacrat analizei statutului şi funcţionării în discurs a adverbelor rom. APOI şi fr. PUIS. Înscriindu-se în seria adverbelor care marchează ordinea temporală a enunţurilor, respectiv pe urmă, după aceea, în sfârşit, şi – fr. ensuite, après (quoi), enfin, et, APOI şi PUIS se individualizează prin următoarele caracteristici: au statut de conectori specifici pentru marcarea ordinii progresive; se opun, ca forme ce conţin indicatori direcţionali forte, formelor temporale şi relaţiilor de cauzalitate dintre procese, care au statut de indicatori direcţionali slabi pentru interpretarea ordinii temporale; evocă un interval relativ mic care separă cele două enunţuri înscrise în discurs în relaţie de succesiune; contribuie la realizarea coerenţei discursului. APOI prezintă o mai mare mobilitate în frază decât eteronimul francez PUIS.
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].