Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De l’usage électoral des déictiques: les personnes

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 143-153
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Articolul abordează funcţionarea deicticelor personale în sloganele electorale privite ca formă particulară de manifestare a discursivităţii politice. Sloganele din timpul campaniei parlamentare din noiembrie 2008 ale principalelor trei partide politice româneşti sunt examinate din punctul de vedere al cadrului enunţiativ în care se inserează, al constrângerilor de natură spaţio-temporală, informaţională şi de argumentare. Sunt relevate particularităţile pragmatice şi retorice ale funcţionării deicticelor personale: omniprezenţa lui TU şi implicaţiile sale asupra corelaţiei de subiectivitate, funcţionarea specifică a raportului NOI – VOI, atragerea în câmpul deictic a lui EI şi referenţializările multiple pe care le face posibile, tranziţia de la etosul partidelor către etosul candidaţilor şi cazurile de „mixitate argumentativă” logos-etos-patos. În concluzii se evidenţiază caracterul puternic „ancorat”, deictizat al discursului sloganelor, apelul la o retorică pur enunţiativă, specifică unei epoci de accentuată personalizare a politicii, dar care poate avea drept revers ocultarea mesajului politic în favoarea simplei medieri între instanţa politică şi instanţa civică.
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].