Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De la semantica lexicală la lexicologia textuală

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXI (1), p. 48-52
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:An analysis of three of Sorin Stati’s books has been carried out from the perspective of some current aspects of interest, a moderate semic analysis, based on language dictionaries, which is oriented towards applicative aspects (contrastive semantics, monolingual and bilingual lexicography), a complex analysis of polysemy and of achieving the lexical meaning in contexts and texts. All these aspects are important both for the lexical semantics and for the textual lexicology.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].