Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Morphological Properties of Neoclassical Formations in English

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 5 (2), p. 31
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:This paper investigates morphological properties of neoclassical formations in English. Two fundamental issues are addressed, first, the morphological status of neoclassical constituents, and second, the status of neoclassical elements. The status of neoclassical elements has a direct influence on how the morphological process which combines them can be defined. The answers to both issues depend on the theoretical framework adopted. Here, the issues involved in the treatment of neoclassical formations in Kiparsky’s Lexical Phonology will be compared to those arising in Štekauer’ s onomasiological model of word-formation.
Cuvinte-cheie:neoclassical word formation, lexical phonology, onomasiological model of word-formation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: