Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De la filosofia limbajului la pragmalingvistica interacțională

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXI (1), p. 30-33
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper attempts to bring forward some original aspects of S. Stati’s way of viewing pragmatics. The concepts of pragmatic functions, argumentative roles and transphrastics – as defined by S. Stati – created an opening towards the complex issue of the making up of texts / discourses and, accordingly, towards the interactionism. At the same time, they offer stimulating suggestions for integrating pragmatics with rhetoric and argumentation.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].