Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Formarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi István

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XX (1)
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The Calvinist catechism translated by István Fogarasi and printed in 1648 in Alba Iulia offers quite a substantial linguistic material for the illustration of word formation in old Romanian language. In the present study, there are presented those words recorded in the Catechism of Fogarasi which are formed within Romanian language by affixation, compounding and conversion. The most productive of these word formation means is affixation. Some of the words formed by affixation registered in this text characterize old Romanian language in general; many of them are specific especially for Calvinist Romanian texts of the 16th – 17th centuries; and a few of them are Fogarasi’s own creations. Among the compounds we encounter several examples which represent calques of Hungarian compounds found in the Hungarian source-text. Conversion, in its turn, appears to be quite productive.
Cuvinte-cheie:
  • traducere, formarea cuvintelor, derivare, compunere, conversiune
  • translation, words formation, affixation, compounding, conversion
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 26

12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
86Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
112Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
178Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
61Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
1Laura VasiliuObservații semantice asupra „derivatelor” fără sufixeSCL, XXXV (6), 4951984
125Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
180Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
192Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
1Fulvia CiobanuUnele observații în legătură cu sufixele adjectivale complexe în limba românăSCL, XXVI (4), 3471975
2Ioana Anghel, Felicia ȘerbanProbleme ale reconstituirii sistemului de derivare al limbii române dintre secolele al IX-lea și al XV-leaCL, XIX (1), 671974
26Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
82Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
11Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
136Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
5Emil PetroviciNote slavo-române. IIIDR, XI, 1841948pdf
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
14Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931
123Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
106I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
36Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
96Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: