Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modern

Autor:
Publicația: Limba română, LXIV (1), p. 67
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’approche du problème du conservatisme linguistique d’un texte (ecclésiastique) uniquement du point de vue des phénomènes archaïques de langue n’est qu’une approche unilaterale; c’est pourquoi il faut nécessairement ajouter à ce type de démarche l’opération d’investigation du ‘néologique’ dans un certain texte religieux. Dans notre étude – une recherche comparative synchronique (‘orhodoxe / catholique / protestant’) – on s’est intéressé au problème de la distribution particulière des unités lexicales néologiques dans chacune des versions bibliques prises en discussion, démarche à traves laquelle nous avons essayés d’ébaucher un possible modèle méthodologyque appliquable à l’analyse du ‛néologique’ dans le texte religieux (biblique), un modèle qui permette la dissociation entre les faits lexicaux de continuité linguistique, d’une part, et les phénomènes d’innovation linquistique, d’autre part.
Cuvinte-cheie:
  • biblic, comparativ, neologic, inovaţie lingvistică, continuitate lingvistică
  • biblique, comparatif, néologique, innovation linguistique, continuité linguistique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 15

4Dana-Luminița TeleoacăAspecte lexicale arhaice în textul biblic actualDirecții, II, 1672012pdf
97Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
45Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
32Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
36Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
79Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
53Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
132Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
335Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
221Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
228August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
158Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
129I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
125Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
199Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: