Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectului

Autor:
Publicația: Limba română, LXIV (1), p. 23
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In the present paper, we discuss the dative–accusative alternation in the realization of the object constituent with two-place verbs. In order to explain the phenomenon, we place it in a broader context, i.e., we use comparative data from other Romance languages. As indicated in the bibliography, the aforementioned variation is encountered with a limited class of two-place verbs, called “interaction verbs”. The specific feature of these verbs is their low semantic transitivity, which means that they do not fit in the canonical frame of two-place verbs involving an Agent and a Pacient. Their object constituent can express either the Goal (in which case the object is marked with the dative case) or is semantically underspecified, alternatively encoding the Goal and the Pacient (in which case the object may be marked with the dative and the accusative case, as with the verb ajuta ‘help’).
Cuvinte-cheie:
  • româna veche, obiect, dativ, acuzativ, marcare cazuală
  • old Romanian, object, dative, accusative, case marking
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

62Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
60Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
53Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
169Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
67Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
178Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
49Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
191Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: