Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Muntenismele – criteriu de localizare a unor proverbe

Autor:
Publicația: Limba română, LXIV (1), p. 13
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ce travail se propose de démontrer le fait que les éléments régionaux de Munténie qui font partie de la structure des proverbes représentent la zone de provenance. La qualité ďéléments emblématiques de ceux-ci est prouvée par rapport aux régionalismes des autres provinces (argea, război, stative, tiară). En même temps les dictons et les proverbes constituent le cadre de perpétuation des lexèmes qui ont restreint leur aire de circulation ou même sont disparus.
Cuvinte-cheie:
  • regionalism, semantism, arhaism, lexem-cheie
  • régionalisme, sémantisme, archaïsme, lèxeme-clé
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

1Iulia MărgăritO veche relaţie prefixală. a- / în- şi reflexele ei în lexicul dialectalSID14, 2622012pdf
1Iulia MărgăritNoi construcții cu negație dublă în graiurile muntenești actuale. Elemente specifice de realizareBrâncuș, 1452010
14Iulia MărgăritIpoteze și sugestii etimologice
Note și articole
Editura Academiei2005
1Iulia MărgăritConstrucții cu negație dublă în graiul românilor din UngariaSCL, LIV (1-2)2003html
76Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
92Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
1Valeriu RusuContribuții la descrierea graiurilor dacoromîne (pe baza ALR II2, vol. III)FD, V, 831963
71Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: