Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte româneşti cu „etimologia necunoscută”: teafǎr

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXII (2), p. 211-226
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Among the Romanian words of «unknown etymology», teafăr „safe and sound” is an Old Eastern Germanic loan (probably Bastarnic), cf. OEngl. æl-tǽwe „omnino bono, sanus” and Sp. (< Sueb.) zafo. See also OLGerm. toufere „veneficus” (Bosworth-Toller : 15; 972).
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].