Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia Law

Autori:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LX (2-3), p. 223-242
Variation syntaxique / Syntactic Variation
Edited by Jenneke van der Wal, Adina Dragomirescu and Alexandru Nicolae
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study analyzes the position occupied by pronominal clitics in the clause with respect to the verb in old Romanian (OR) on the basis of an extensive corpus analysis of 16th – 18th century texts. The corpus analysis shows that, from the earliest texts, OR pronominal clitics are attested in second, third, fourth, etc. position in the clause, and exceptionally also in first position. Therefore, they do not fully observe the Tobler-Mussafia Law, which was in function in old Romance languages. OR pronominal clitics are IP-clitics, which can be placed both in pre- and in postverbal position (proclisis and enclisis). Gradually, due to the going reduction of V-to-C movement, pronominal proclisis generalizes.
Cuvinte-cheie:pronominal clitics, enclisis, proclisis, old Romanian, the Tobler-Mussafia Law, V-to-C movement
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 16

70Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
8Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
19Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 2252013pdf
html
49Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
56Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
171Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
112Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
178Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
196Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
125Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
191Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
88I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
187Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
136Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: