Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Agem – un termen prezent în dicţionarele persane

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXII (1), p. 105-111
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Agem is an old word in our language. It has a Turkish origin and it firstly appeared in a document in 1681. Its meanings were analyzed by B. P. Hasdeu, L. Şăineanu, H. Tiktin, S. Puşcariu and other linguists in their dictionaries. Arabic lent Persian language this word and it is used when speaking about a non-Arabic population or country. It means: “Iranian, Persian” (the most frequent sense); “a population of Iranian origin” and even “European people”. In Persian language it has been used since 1000 AD. From this language, agem entered other Iranian languages.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].