Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La politesse dans la correspondance commerciale française

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXII (1), p. 97-103
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article proposes a theoretical approach of politeness and the definition of politeness as a norm of the professional correspondence. We present the specificity of the politeness formulas in French written communication, as they are presented by two French business textbooks. The purpose of this work is to highlight the main parameters of the politeness formulas construction, the most recurrent verbs that are employed in these formulas, but also the adaptation of these formulas at a context and an interlocutor.
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].