Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Bilingualism as a Variable in Investigating Language Contact: the Early History of English as a Case in Point

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXII (1), p. 31-42
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Articolul de faţă îşi propune să evidenţieze ponderea însemnată pe care fenomenul de bilingvism o deţine în evaluarea situaţiilor de contact. Încadrând bilingvismul în spaţiul mai cuprinzător al macrolingvisticii, argumentarea porneşte de la o scurtă analiză critică a literaturii de specialitate evidenţiind, cu precădere, o serie de dificultăţi de natură conceptuală, metodologică şi terminologică cu care se confruntă cercetările din acest domeniu. Modul de abordare adoptat aici contrastează cu tratarea oarecum decontextualizată întîlnită în studiile asupra acestui fenomen. De pe această platformă teoretică, se procedează la reconstruirea unei imagini de ansamblu a situaţiei de bilingvism existentă în perioada Britaniei romane şi post-romane, între A.D. 43 şi sfîrşitul secolului al şaselea. În istoria limbii şi a comunităţii engleze, această epocă este destul de slab atestată documentar şi arheologic. Iată de ce ipotezele de natură lingvistică se bazează îndeobşte pe ambele tipuri de mărturii. Pe baza acestora am putut identifica trei etape distincte care jalonează situaţia multiseculară de bilingvism Latino-Celtic. Particularităţile fiecăreia dintre ele ne-au servit în explicarea efectelor paradoxale ale acestui contact.
Limba: engleză
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].