Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Selecţia acordului subiect–predicat în română şi constrângerile care o guvernează

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXII (1), p. 3-18
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper examines the conditions under which the alternation grammatical agreement/semantic agreement is allowed in Romanian, when the head of the subject NP is a collective noun, and the adjunct of the collective noun is a PP which describes the membership of the individuals that form the collectivity. It is shown that agreement alternation is allowed, provided that the sentence observes a certain set of constraints. The constraints regard each member of the sentential structure, that is, the head of the subject NP, the adjunct and the predicate. It is also shown that, if the set of the constraints is not fully observed, the sentence actualizes one form or another of agreement, whereas agreement alternation is banned. One thus proposes a comprehensive account of the agreement selection and alternation in Romanian, which shows how far this concept stays from the traditional notion of agreement.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].