Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Manner Adverbs – Syntactic Positions

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXIII (2), p. 203-215
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Lucrarea de faţă analizează cele patru poziţii sintactice disponibile pentru adverbele de mod, în cadrul teoretic propus de Ernst (2002, 2004), în care poziţiile sintactice se corelează cu interpretările semantice ale adverbelor. Argumentele prezentate în lucrare indică o preferinţă în limba română pentru două poziţii ale adverbului de mod care să nu presupună efecte suplimentare de prozodie, şi anume, poziţia verb-adverb-obiect şi poziţia verb-(object)-adverb. Celelalte două poziţii rămase, i.e. poziţia subiect-adverb-verb şi poziţia adverb-(subiect)-verb, sunt accesibile adverbelor de mod, însă numai cu efecte de prozodie, aceste poziţii favorizând mai degrabă apariţia adverbelor cu citire orientată către subiect sau topic.
Limba: engleză
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].