Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Arhaism, insule relicvǎ şi continuitate (II)

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXIII (1), p. 17-34
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This is the second part of the text “Archaism, relic islands and continuity”, discussing the importance of areal factors for historical linguistics by using the results of etymological and areal linguistic research. In this part the Dacian substrata words are analysed from an areal point of view. We comment on the semantic and the areal features of autochthonous elements and the general characteristics of lexical elements of autochthon origin, followed by the complete bibliography for parts 1 and 2.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].