Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Argea şi relaţiile sale cu bordei, chiler, pivniţă

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXIV (1), p. 85-91
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:We analyse four Romanian words, argea, bordei, chiler and pivniţă from the semantic, lexical and etymological points of view. We used some well known dictionaries of the Romanian language and works from the field of etymology to show the complexity of the phenomena. These terms appear in old texts; while some of them are still used (bordei, pivniţă), chiler has already disappeared, argea appears only in some regions of our country. They have different origins: bordei and argea are inherited form the Thracian language, chiler is borrowed from Turkish and pivniţă has a Slavic origin. They also became surnames and toponyms.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].