Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Substantivele relaţionale. Structura trinominală

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXIV (1), p. 15-24
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper approaches the tri-nominal structure formed by juxtaposition and headed by a relational noun, such as relaţie om natură (‘man nature relationship’). This structure is crosslinguistically widespread and typical for a series of relational nouns, such as agreement, interaction, mixture, etc., which can have a “compound” expansion (Canada-U.S. agreement/meeting, parentchild interaction/rapport, air-water mixture/combination, etc.). Our analysis is twofold oriented. We will firstly examine the grammatical relationship between relaţie (‘relationship’) and om-natură (‘man-nature’), and, secondly, the construction om-natură. On the basis of data from a large Romanian newspaper corpus, we show that such a “compound”-like construction is in fact a free phrase we call Relational Coordination Construction. It exhibits complements of a relational noun and it semantically imply reciprocity.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].