Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

SILEX – Funcțiile de lematizare și de generare a paradigmelor

Autori:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, II (1-2), p. 273
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Emma Tămâianu-Morita, Sanda Cherata, Cornel VîlcuAnaliza sintagmatică a textelor românești prin mijloace informatice: proiectul SIASTRODR, s.n., XI-XII, 77-872006-2007pdf
html

Referințe în această publicație: 2

59Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
36Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: