Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Geolingvistica românească în perspectiva elaborării ALiR

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, II (1-2), p. 183
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

4Nicolae SaramanduPentru un atlas al atlaselor lingvistice regionaleLR, XXXIX (1), 571990
31Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
5Petru NeiescuContribuția lui Sextil Pușcariu la dezvoltarea dialectologiei româneștiCL, XIX (1), 251974
1Emil PetroviciProbleme de dialectologie româneascăCL, X (1), 31965
2Emil PetroviciSarcinile actuale ale dialectologilor din R.P.R.FD, I, 2071958
4Emil PetroviciUnele probleme de dialectologie și geografie lingvisticăLR, III (1), 101954

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: