Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Locul lui H. Tiktin în lingvistica românească

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, IX-X, p. 17
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

1G. MihăilăCuvinte românești de origine autohtonă, atestate după 1621SCL, LIV (1-2)2003html
56Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
43Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
1C. TurcuDin istoria dicţionarului român-german a lui H. TiktinALIL, XIX, 1591968pdf
html
68Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
21Alexandru Graur, Lucia WaldScurtă istorie a lingvisticiiEditura Didactică și Pedagogică1961; 1965; 1977
223August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
198Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: