Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre statutul morfosintactic al lui „al” dublant

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVI (2), p. 149
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The author examines the morpho-syntactical value of the al (ai, a, ale) units via their relationship with the Noun Phrase denoting the object of possession. The Possessive Phrase under scrutiny is best reflected by examples such as: Un copil al vecinului / al meu… a plecat la mare.; E scris cumva adevărul pe a ta frunte?; Am trecut şi eu prin ale tinereţii valuri.
The conclusions reached by the present study are:
a. Al is not a unit of the following type: Genitive morpheme, Possessive particle, Determiner, but rather a semi-independent possessive pronoun.
b. The role of al is to double the noun expressing the object of possession.
c. Its invariant form can be interpreted via pro-Case forms (pro-Nominative, pro-Accusative or pro-Genitive Case).
d. Syntactically, al doubles the noun expressing the object of possession from a functional point of view. Henceforth al may be dubbed functional possessive doubling element.
Cuvinte-cheie:
  • al-a-ai-ale, sintaxa limbii române, pronume posesive semiindependente, forme procazuale, dublare posesivă a funcţiei, D. D. Draşoveanu
  • al-a-ai-ale, syntax of the romanian language, pronoun semi-independent possessive, procasual forms, possessive doubling of a grammatical function, D. D. Draşoveanu
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 8

Referințe în această publicație: 14

3G. G. NeamțuCâteva observații privind sintagmele posesive/genitivale cu „al” + în limba românăFelecan, 1272011
13G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
347Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
114Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
83G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
113D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
11Melania FloreaStructura grupului nominal în limba română contemporanăEditura Științificǎ și Enciclopedicǎ1983
9G. G. NeamțuUn nominativ prodativalCL, XXVII (1), 551982
19G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
77Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
7D. D. DrașoveanuO clasificare a cazurilor cu aplicare în problema posesivelorCL, XIV (1), 771969
34Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
24Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
69Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: