Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fenomenalizări ale omonimiei și ambiguității sintactice (I)

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVII (1), p. 68
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:In this article we discuss about some situations of syntactical homonymy and ambiguity: the Subjective Genitive vs Objective Genitive, the ambiguity of the Gerund, the syntactical ambiguity generated by interpreting the Gerundial Predicative Adjunct, the ambiguity of the Participle, the Genitive Nominal Attribute vs the Dative Indirect Object and the Dative Pronominal Attribute vs the Dative Indirect Object.
Cuvinte-cheie:
  • omonimie sintactică, ambiguitate, dezambiguizare, competenţă lingvistică, GTG (gramatică), transformări, structură de suprafaţă, structură de adâncime
  • syntactical homonymy, ambiguity, disambiguation, linguistic competence, GTG (grammar), transformations, surface structure, deep structure
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 13

374Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
2Maria PetrescuSubiective sau circumstanțiale subordonate introduse prin dacă, unde, cândAUA, 4 (1), 237-2432003html
121Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
265Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
98G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
131D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
43Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
34Gh. N. DragomirescuMică enciclopedie a figurilor de stilEditura Științifică și Enciclopedică1975
35Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
23Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
29Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
58Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969
5Flora ȘuteuAtribut pronominal sau complement indirect?LR, XI (3), 2671962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: