Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte controversate ale paronimiei

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Lexicologie, p. 127-131
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le travail présente les aspects controversés de la paronymie: les divergences relatives au degré de la similitude formelle, la mise en cause de la confusion des paronymes, vue comme élément inhérent, respectivement, comme conséquence de la paronymie, l’omission fréquente de la distinction paronymie/ paronomase.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

268Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
47Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
5Nicolae FelecanParonimia în limba română
Probleme de lexic şi de cultivare a limbii, însoţite de un dicţionar de paronime
Editura Gutinul1993
80Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: