Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Accentul în limba română la nivel dialectal și popular

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXII, p. 149
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

2Aida Todi, Manuela NevaciRolul distinctiv al accentului în limba română din perspectivă istorică și dialectalăTeme actuale, 7472009
3Aida TodiDubletele accentuale și norma lingvisticăSIL1, 3452008
1Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
2Aida TodiFluctuaţii în flexiunea verbului în limba română actualăDindelegan2007
9Gabriela Pană DindeleganAspecte ale dinamicii sistemului morfologic verbal
(Perioada de după 1880)
Tipografia Universității din București1987
37Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
181Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
5I. FaiciucVocativul termenilor de înrudire și al prenumelor în graiul maramureșeanCL, XVIII (1), 631973
2Mihai ConțiuObservații asupra accentuării formelor verbale în graiurile olteneștiFD, VII, 1591971
4Alexandru NiculescuUn fenomen romanic semicult: accentuarea regresivăSCL, XX (2), 1571969
113Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: