Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

(Copilul) merge de-a bușilea, pe baza ALRR. Sinteză

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXII, p. 63
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 17

2Adrian ChircuAdverbul în ALR. Harta Copilul umblă de-a bușileaSaramandu, 1852011pdf
5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
1Nicolae SaramanduDenumiri pentru ‘țeastă’ în dacoromână (pe baza ALR. Sinteză)FD, XXVII, 452008pdf
2Adrian ChircuAdverbul românesc în diatopie (dialectul dacoromân)SND12, 4212006pdf
1Nicolae SaramanduDialectele româneștiSCL, LI (2), 4292000
43Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
2Nicolae SaramanduConcordanțe etimologice și lexicale româno-albaneze (bearcă, buș ‘pumn’, urdori, cocobarză, corcodușă)SCL, XXXVIII (2), 1261987
68Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
93Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
34Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
78Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
15Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
40Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
151Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
14Grigore BrâncușGraiul din OlteniaLR, XI (3), 2481962
2Grigore BrâncușObservații asupra etimonurilor albaneze din DLRMSCL, XII (2), 1931961
97Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: