Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Morfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actuale

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXI, p. 34
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 25

4Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
169Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
2Iulia MărgăritÎn legătură cu originea particulei alde (pe baza graiurilor româneşti din Bulgaria)LR, LV (1-2), 1032006html
3Maria MarinElemente arhaice sau învechite în morfosintaxa graiurilor românești din UngariaFD, XIX, 1972000
176Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
1Victorela NeagoeConsiderații privind poziția graiului din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara) în ansamblul dacoromâneiFD, XI, 771992
1Victorela NeagoeAspecte ale morfosintaxei graiului din Țara MoțilorFD, XI, 1611992
186Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
23George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
1Nuțu RoșcaParticularități ale articolului în onomastica din comuna Bîrsana (jud. Maramureș)LR, XXVII (3), 3211978
79Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
2Marilena TiuganNote morfosintactice (pe baza volumului al VI-lea al ALR, serie nouă)FD, VIII, 1871973
10Gavril Istrate, Adrian TurculețCercetări dialectale în județul Bistrița-NăsăudFD, VII, 1891971
2Ratomir MarcovićTexte dialectale din Homolje (R.S.F. Iugoslavia)FD, VI, 1871969
20Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
1Victor IancuCu privire la morfo-sintaxa articoluluiLR, XIII (6), 5531964
62Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
5D. Șandru, F. BrînzeuPrintre ciobanii din Jina, IIGS, VI (1-2), 1931933-1934
4D. Șandru, F. BrînzeuPrintre ciobanii din Jina, IGS, V (1-2), 3001931-1932
1Elena MoroianuDin ținutul Săcelelor, IIGS, V (1-2), 101931-1932
2Emil PetroviciNume proprii de bărbați articulateDR, V, 5791927-1928pdf
14Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
2Constantin LaceaGenitive feminine formate cu articolul prepozitivDR, III, 7981922-1923pdf
57Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: