Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de plante și nume de locuri. Preliminarii privind materialul documentar din seria Documenta Romaniae Historica

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (2), p. 61-68
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[Plant Names and Place Names. Preliminaries Concerning the Documents in Documenta Romaniae Historica (DRH)] The study of Romanian plant names has not enjoyed a thorough research of the historical documents, in spite of their linguistic and cultural prominence. The present paper aims at presenting the plant names enclosed in the place names from the 14th and the 15th century documents published under the title Documenta Romaniae Historica (DRH). I found it useful to develop a small inventory of plant names in accordance with various categories of toponyms preserved in the documents. The description reveals that most plant names are preserved in the names of the settlements and in the references to various territorial boundaries used to delimitate properties. The examples are supported by reflections on the importance of the correlation between plant and place names.
Cuvinte-cheie:plant names, place names, historical document
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

4G. MihăilăCultură și literatură română veche în context european
Studii și texte
Editura Științifică și Enciclopedică1979
83Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: