Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Repartiția geografică a construcțiilor cu infinitivul și cu conjunctivul în limba romînă

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, V, p. 123
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 11

0Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Ioan-Mircea FarcașModalizarea şi aspectul în subdialectele bănăţean şi maramureşeanFD, XXXVI, 17-252017pdf
html
4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
0Raluca Arianna VîlceanuScurtă privire asupra infinitivului în limba română actualăAUT, LI-LII, 192013-2014pdf
html
11Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 1862013pdf
html
21Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
3Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
52Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
4Dana-Luminița TeleoacăParticularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (I)LRM, XXI (11-12), 512011pdf
2George Bogdan ȚâraViitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacreTDR, I, 147-1542009pdf
html
0Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].