Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

« Ceneri e faville ». Note etimologiche e lessicali de Dialettologia italiana

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, IX, p. 161-205
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: