Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, V, p. 404
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:cauă; mierliu; arom. rauă; scramură, urdoare; tuli
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

4Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
10Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: