Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Glosar din comuna Reviga (Ialomița)

Autor:
Publicația: Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, V, p. 156
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 1

1Iulia MărgăritCaltaboş, cartaboş – propunere etimologicăLR, LXIII (1), 132014pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].