Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cu prilejul cărții lui Émile Petrovici, De la nasalité en roumain; Diftongul ie în limba romînă; Despre h afon și h fonic

Autor:
Publicația: Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, III, p. 137
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].