Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Programul nostru

Autor:
Publicația: Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, I, Secțiunea Studii, p. 3
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Mioara DragomirLocul limbii literare în doctrina lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 17-252009pdf
html
16Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: