Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sonorizarea fricativelor şi oclusivelor surde (s, ş, f; c, t, p) urmate de sonanta nazală n. O tendinţă activă în graiurile dacoromâne

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXIX, p. 175
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html

Referințe în această publicație: 4

28Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
17Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
113Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
6Emil PetroviciDe la nasalité en RoumainInstitutul de Arte Grafice „Ardealul”1930

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: