Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Trei arii bănățene: do(-), pro-, ză-

Autor:
Publicația: Cercetări de lingvistică, XX (2), p. 173
p-ISSN:0373-1545
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 6

1Ioan-Mircea FarcașModalizarea şi aspectul în subdialectele bănăţean şi maramureşeanFD, XXXVI, 17-252017pdf
html
1Alexandru MareșO precizare privind traducerea Pânii pruncilorLR, LXV (3), 421-4242016pdf
4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă: iz-Phil. Ban., VII (1), 30-512013pdf
html
0Richard SârbuAfinităţi dialectale istroromâne – meglenoromâneSID14, 3692012pdf
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].