Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

În legătură cu palatalizarea labialelor

Autor:
Publicația: Cercetări de lingvistică, XVII (2), p. 227
p-ISSN:0373-1545
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 4

4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Gr. RusuÎn legătură cu unele probleme privitoare la „palatalizarea labialelor” în graiurile dacoromâneDR, s.n., I (1-2), 1571994-1995pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].