Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Metafora istoriei literare la Sextil Pușcariu: „zalele aceluiași lanț, încheiate în chip firesc una-ntr-alta”

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Istorie literară și culturală, p. 321
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Nowadays, as the medium for editions changes from script to digital, main assumptions about editions come into question. An electronic edition of Puscariu’s History may be conceived as answering to the author’s original conceptual model, namely the digital metaphor he proposed as model for his History: the chain with rings connected to each other. My paper deals with a description of the textual configuration of Puscariu’s history model in order to point out the potential of the above mentioned digital image to shape the text-document of an electronic edition, more exactly to visualize the text as a network.
Cuvinte-cheie:
  • istoria literaturii, ediţie digitală, metaforă, textul-reţea
  • history of literature, digital edition, metaphor, text as a network
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: