Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Zur Grammatikalisierung der doppelten Perfektformen

Autor:
Publicația: Temeswarer Beiträge zur Germanistik, 6, p. 29
p-ISSN:1453-7621
Editura:Mirton Verlag
Locul:Temeswar
Anul:
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Mathilde Hennig, Robert NiemannDas Konzept des Autors in der Inlands- und AuslandsgermanistikTBG, 10, 2772013pdf
html

Referințe în această publicație: 1

62Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: