Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale limbii folosite de Constantin Diaconovici Loga în Epistolariul românesc

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VII (1), p. 52-59
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:By this article, we propose a perspective on some aspects of the literary language in Constantin Diaconovici Loga’s works, which we hope will be useful for everyone who is interested in his life and work. Very little known due to the fact that it was written with Cyrillic letters in 1841, Epistolariul românesc presents many facts of language which require to be exploited.
Cuvinte-cheie:epistolar, fonetică, morfologie, lexic, explicaţie
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

89Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
155Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: