Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Originea cuvântului românesc oraş. radicalul χώρα/chora (II)

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VI (1), p. 30-41
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Socio-anthropological and cultural-historical criteria require the consideration of the Greek root χώρα/chora for the etymological re-evaluation of the Romanian word oraş. The use of this root on the Daco-Romanian territory during the first millennium and even before is well documented and the derivation with the –aş suffix is typical of the Romanian language.
Cuvinte-cheie:oraş, χώρα, etimologie, circulaţie terminologică, urbanism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

2Laurențiu NistorescuCriterii extrafilologice în analiza etimologică. Originea cuvântului românesc oraş. Critica unei ipoteze (I)Phil. Ban., V (2), 31-392011pdf
html
28Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
151Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: