Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Repetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-lea

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (3), p. 333
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Cette étude de syntaxe diachronique s’appuie sur le redoublement (la double expression) du sujet en ancien roumain, précisément dans des textes originaux et des traductions du XVIe siècle. L’auteur a analysé séparément le redoublement immédiat et le redoublement du sujet à distance.
Cuvinte-cheie:
  • lingvistică, sintaxă, subiect, topică
  • linguistique, sintaxe, sujet, l’ordre des mots
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 13

169Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
25Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
20Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
3Marina RădulescuDespre sintagmele (cu valoare de subiect) legate prin „și cu”Aspecte, II2003pdf
html
123Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
12Alexandra CornilescuThe Double Subject Construction in Romanian. Notes on the Syntax of the SubjectRRL, XLII (3-4), 1011997
215Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
124Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
85I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
6Maria RădulescuObservații asupra topicii subiectului și a predicatului în limba română din secolul al XVI-leaSCL, XX (1), 411969
184Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: