Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un sufix la modă în mass-media: rom. -ită și corespondentele sale

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, L (1), p. 85
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 1

2Alexandru Laurențiu CohalMutamenti nel romeno di immigranti in ItaliaFrancoAngeli2014

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].