Article
Diacronia 9, May 7, 2019, A135 (1–8)https://doi.org/10.17684/i9A135ro

Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale

Dinu Moscal

Affiliations

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

History

Primit: 11 aprilie 2019
Acceptat: 16 aprilie 2019
Publicat: 7 mai 2019

Key words

semantică
structuralism
lexicologie
cîmp lexical
diacronie

Abstract

În contribuția de față sînt evidențiate dificultățile semnalate de cîțiva lexicologi germani din perioada de început a semanticii structurale, în demersul lor de a identifica o posibilă organizare a lexicului unei limbi. Studiile acestora, începînd cu Jost Trier, s-au axat pe analiza unor grupuri lexicale, numite „cîmpuri lexicale” (germ. Wortfelder), considerate a fi părți ale unui lexic complet organizat. Percepția lor idealistă—conform căreia întregul lexic al unei limbi are o organizare ce trebuie doar descoperită—a fost pusă în fața unor probleme majore. O observație cu relevanță la nivel general și bazată pe exemplificări concrete din lexic pune în evidență faptul că există cuvinte care nu pot fi încadrate într-un cîmp lexical. O altă observație vizează imaginea de continuum semantic a cîmpului lexical, comparat în unele lucrări cu imaginea unui mozaic. Aceste probleme sînt discutate în cadrul argumentației date de autorii din epoca respectivă, ale căror cercetări se bazau pe o analiză diacronică a lexicului. Observațiile critice din această perioadă au fost fructificate în faza a doua a teoretizării cîmpurilor lexicale.

Links

 • Full text (in Romanian; 8 p., 122 KB)
 • 2 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Moscal, D. (2019). Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale, Diacronia 9 (May 7), A135 (1–8), https://doi.org/10.17684/i9A135ro
  BibTeX:@ARTICLE{moscal2019,
   author = {Dinu Moscal},
   title = {Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2019},
   month = {May},
   number = {9},
   eid = {A135},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i9A135ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/9/A135/ro}
  }

Copyright

© 2019 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 556 / 509 / 1065

 • Downloads (full text): 830 / 702 / 1532